Delphi model van hoogbegaafdheid (Kooijman-van Thiel, 2008)

In dit bericht zal ik de essentie van het Delphi-model van hoogbegaafdheid weergeven, en aangeven wat de waarde van dit model is voor vraagstukken rondom hoogbegaafdheid.

Consensusmodel

Dit model is ontwikkeld door twintig hoogbegaafden, die hun eigen beleving van hun hoogbegaafdheid wilden vatten in een model.

Samenvatting in tekst

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (Kooijman-van Thiel, 2008)

Opbouw van het model

In het procesmodel wordt de persoon in relatie tot de maatschappij weergegeven. De hoogbegaafde is hoogintelligent, autonoom en bezit een rijk geschakeerd gevoelsleven. Naar buiten toe is er een gedrevenheid en scheppingsgerichtheid, en de buitenwereld wordt op hoogsensitieve wijze waargenomen. Het samenspel tussen de hoogbegaafde en de maatschappij wordt geduid als intens, complex, snel en creatief.

Beleving

Dit model geeft een even compacte als volledige beschrijving van hoe hoogbegaafden hun eigen hoogbegaafdheid beleven. Het kan van waarde zijn bij het geven van psycho-educatie over hoogbegaafdheid, waarbij ik denk dat het voor mensen die hun eigen hoogbegaafdheid niet helemaal weten te duiden of durven erkennen, een enorme eye-opener kan zijn. Maar ook voor alle mensen die in werk of privéleven met hoogbegaafdheid te maken hebben, kan dit model verhelderend werken.